olej

Skup oleju przepracowanego, dlaczego warto skorzystać z usługi?

Zgodnie z polskim prawem przepracowany olej jest uznawany za odpad i podlega przepisom ustawy o odpadach. Warsztaty samochodowe, a także przedsiębiorstwa z różnych gałęzi przemysłu, gdzie dochodzi do jego gromadzenia, są zobowiązane do pozbywania się go w odpowiedni sposób. Odpad należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, które następnie można samodzielnie oddawać w siedzibach zakładów utylizacyjnych gromadzących odpady. Na rynku funkcjonują także firmy oferujące skup przepracowanego oleju. Jakie są zalety korzystania z ich usług?

Jeszcze jakiś czas temu, w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, funkcjonował w naszym kraju system zbiórki olejów przepracowanych opierający się na stacjach paliw i bazach magazynowych. Pierwsze przyjmowały odpady od użytkowników indywidualnych, którzy mogli oddawać nawet małe ilości zużytego oleju. Drugie, czyli bazy magazynowe, obsługiwały przedsiębiorców, którzy dostarczali większe ilości odpadów. Bazy dysponowały samochodami przeznaczonymi do odbioru i przewożenia przepracowanego. Ów system zbiórki odpadów przestał jednak funkcjonować w 1989 roku. Obecnie przepisy nakazują firmom generującym oleje przepracowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej ich unieszkodliwianie.

Aby pozbyć się odpadu sklasyfikowanego jako niebezpieczny, należy przetransportować go w specjalnym zbiorniku do zakładu utylizacyjnego. Można jednak również skorzystać z usług specjalistycznej firmy oferującej skup oleju przepracowanego. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić bezpieczeństwo.

Skup oleju przepracowanego w trosce o środowisko

Przepracowany olej, jako odpad niebezpieczny, musi być transportowany w odpowiedni sposób, a następnie utylizowany lub unieszkodliwiany. Oddając odpad do skupu, jego posiadacz zyskuje pewność, że jego utylizacja przebiegnie w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny dla środowiska.

Pozbądź się problemu!

W chwili oddania odpadu jego pierwotny posiadacz przekazuje odpowiedzialność za dalszy los oleju przepracowanego firmie odbierającej. Od tej chwili, zgodnie z prawem, nowym właścicielem zużytego oleju jest firma odbierająca i to na niej spoczywa obowiązek jego odpowiedniego zagospodarowania bądź unieszkodliwienia.

Taniej niż myślisz

Olej przepracowany ma swoja wartość rynkową. Wyspecjalizowane firmy potrafią na nim zarobić, dlatego za sam transport odpadów ich pierwotny właściciel bardzo często nie płaci nic, podobnie jak za dostarczony zbiornik. Oddając olej do skupu, przedsiębiorcy oddalają także od siebie widmo kar finansowych, zatem jest to rozwiązanie korzystne dla budżetu pod każdym względem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wektor – transport odpadów niebezpiecznych

Zużyty olej nie musi stanowić problemu dla jego posiadaczy. Po podpisaniu umowy z wszystkie obowiązki, poza jego gromadzeniem w dostarczonych pojemnikach, spoczywają na wyspecjalizowanej firmie oferującej skup i transport olejów przepracowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *