Tag: tensometry

Wykorzystanie tensometrów w diagnostyce konstrukcji wagonów

Chociaż producenci przeprowadzają obecnie symulacje komputerowe wszystkich nowych projektów i modyfikacji istniejących wagonów kolejowych, nadal przeprowadzane są testy na torze próbnym przed publikacją końcowych planów, zmianami wyprodukowanych już jednostek lub… Read more »