Wykorzystanie tensometrów w diagnostyce konstrukcji wagonów

Wykorzystanie tensometrów w diagnostyce konstrukcji wagonów

Chociaż producenci przeprowadzają obecnie symulacje komputerowe wszystkich nowych projektów i modyfikacji istniejących wagonów kolejowych, nadal przeprowadzane są testy na torze próbnym przed publikacją końcowych planów, zmianami wyprodukowanych już jednostek lub w celu zdiagnozowania problemów. Wynika to z faktu, że symulacja nie jest w 100% dokładna, a jedynym sposobem, aby naprawdę wykazać, że projekt spełnia specyfikacje wydajności, jest przeprowadzenie rzeczywistego testu na torze.

Niezawodne pozyskiwanie danych zapewnia bezpieczeństwo wagonów

Aby wykonać poprawne analizy należy zbadać siły, przyspieszenia i przemieszczenia w krytycznych lokalizacjach testowanego wagonu instalujemy czujniki. Następnie podłączając je do systemu akwizycji danych, rejestrujemy sygnały pomiarowe podczas jazdy badanej konstrukcji poinzynier  torze testowym. Po zakończeniu badań zmierzone wartości są analizowane, aby upewnić się, że wagon kolejowy spełnia specyfikacje eksploatacyjne. Do niedawnej serii testów nad nowym projektem jednostki ciężarowej Sims Professional Engineers (SPE) z Highland, IN wybrał system akwizycji danych SoMat eDAQ firmy HBM. Według Cody Kastena, inżyniera SPE, eDAQ był idealny do tego zastosowania. EDAQ jest nie tylko wytrzymały i niezawodny, obsługuje wiele różnych przetworników oraz jest łatwy w konfiguracji i obsłudze.

Przebieg testów

Sercem aparatu testowego SPE opracowanego do tych badań są dwa systemy akwizycji danych SoMat eDAQ. Zamontowane zostały w odpornych na warunki atmosferyczne skrzynkach NEMA. Wykorzystano wiele czujników takich jak: pionowe akcelerometry do pomiaru zakłóceń toru, uderzeń lub innych zjawisk, akcelerometry poziome zastosowano do ustalenia, czy przyspieszenia boczne spełniają określone normą wymagania. Do pomiaru odkształceń konstrukcji zastosowano tensometry elektrooporowe. Lokalizacje SG ustalono, wykonując analizę elementów skończonych według projektu. Inżynierowie SPE zidentyfikowali czternaście szczególnie krytycznych obszarów.

Wyniki testów

Po przeanalizowaniu danych SPE z przyjemnością poinformowało, że specjalna jednostka przeszła pomyślnie test. Technicy przygotowali raport zawierający tabele pokazujące maksymalne zarejestrowane wyniki, które porównano z wartościami dopuszczonymi przez standard AAR (Stowarzyszenia Kolei Amerykańskich). Główny inżynier Sims Professional Engineers Cody Kasten zauważył, że podczas całego procesu wsparcie techniczne zapewniane przez niemieckiego producenta sprzętu pomiarowego HBM było bardzo pomocne. Niezależnie od tego, czy dotyczyło elektroniki pomiarowej, czujników czy oprogramowania, „wsparcie techniczne HBM było zawsze dostępne, gdy tylko byo potrzebne”, powiedział.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *