metal - materiał

Obróbka metali – definicja

Obróbka metali to szeroko rozumiany ogół procesów, których celem jest zmiana ich właściwości fizycznych i chemicznych, bądź też wymiarów i kształtu. Procesy te dzielimy na kilka kategorii, uwzględniających specyfikę każdego z nich.

Rodzaje procesów obróbki metali

Obróbka skrawaniem

Jest to proces mechanicznego wykończenia danego przedmiotu, obejmującego zmianę jego kształtu, wymiaru, a także jakości powierzchni. Poprzez skrawanie rozumiemy wszystkie czynności związane ze stopniowym usuwaniem ich struktury poprzez oddziaływanie narzędzi skrawających. Cechą tego typu procesów technologicznych, jest generowanie dużej ilości ciepła, wynikającego z powstałych sił tarcia.

Obróbka plastyczna

Obróbką plastyczną metali nazywamy wszystkie procesy, które mają związek ze zmianą zarówno właściwości fizykochemicznych metalu, jak też jego struktury i ewentualnie charakterystyki powierzchni. Obróbka plastyczna może być realizowana na dwa sposoby. Pierwszy z nich, to obróbka na zimno. Wykonuje się ją w temperaturze niższej, niż temperatura rekrystalizacji dla konkretnego metalu. Drugim sposobem jest obróbka na gorąco, którą wykonuje się w temperaturze wyższej, niż temperatura rekrystalizacji.

Obróbka cieplna

Jest to proces (lub ciąg procesów technologicznych), w którym czynnikiem doprowadzającym do zmian właściwości lub kształtu metali jest ciepło. Oddziaływanie wysokiej temperatury na dany detal, może doprowadzić nie tylko do zmiany jego stanu skupienia, ale i innych właściwości fizykochemicznych. Obróbkę cieplną stosuje się zwłaszcza w przypadku stali, która charakteryzuje się relatywnie niską temperaturą topnienia. Procesy te, często stosuje się również podczas produkcji stopów metali.

Procesy technologiczne wchodzące w skład szeroko rozumianej obróbki metali, mogą charakteryzować się różnym stopniem złożoności. Najprostsze z nich będą opierać się wyłącznie na oddziaływaniu mechanicznym (również w dużej temperaturze) a najbardziej złożone – na procesach wykorzystujących zjawisko dyfuzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *